ПЕДИЈАТРИЈА

Најдобрата грижа за вашето дете

Педијатрија

Преглед на дете

Следење на раст

Систематски преглед на дете

Педијатриски преглед

При самото раѓање детето има потреба од медицинска грижа. Нудиме квалитетна, навремена, добро организирана медицинска нега е приоритетза секое дете. На нашата педијатриска клиника ги нудиме следните услуги:

 • Педијатриски прегледи

 • Преглед на дете

 • Скедење на раст

 • Систематски преглед

Со педијатриска клиника располагаме само во Штип. Термини може да се закажат на телефонскиот број 032/380-833

Преглед на дете

Во нашата ординација се вршат прегледи и лекување на најмалите пациенти,  како и за советување на родителите за сите проблеми и прашања кои ги имаат за своите најмили во тек на психофизичкиот раст и развој на децата од самото раѓање до 16 години.

 • Прегледи и водење на новороденчиња

 • Следење на вакцинален статус по календар за имунизација

 • Консултации за правилна исхрана кај деца од раѓање, во тек на доенечки период, претшколска, школска возраст и адолесценција

 • Следење на деца со хронични опструктивни бронхити и астма

 • Дијагностика и следење на деца со алергиски болести

Следење на раст

Следењето на растот на детето е една од најважни работи во педијатријата каде лекарот го следи детето дали правилно се развива.
Редовни прегледи за кои треба да се направат на детето се:

 • наполнети 3 месеци

 • наполнети 6 месеци

 • наполнети 9 месеци

 • наполнети 2 години

 • наполнети 4 години

Кај следењето на физичкиот раст спаѓаат проверки на тежина, висина, обем на глава. Се препорачува во првите неколку недели од раѓањето да се прават почести прегледи, или по престанување со доење.

Систематски преглед на дете

Систематскиот преглед е исто така важен како и кај возразните и тоа поради рано откривање на пореметувања и болести кои можат да го загрозат животот на детето.
Детето во првата година е во фаза на забрзант раст и развоја, кога гројно ја зголемува родилната тежина и учи вештини, и систематските прегледи опфаќаат мерење на тежина, висина и обем на главата, споредување со стандардната крива на раст, проценка на состојбата на ухранетост.