Icon

КАРДИО СТОЈМЕНОВ

Најбрза кардио дијагностика со најмодерна технологија

Лекарски кардиолошки преглед

Ехо-кардиографија

Коронарен стрес тест

Холтер мониторинг

Колор доплер на каротидни артерии

Електрокардиограм (ЕКГ)

Лекарски кардиолошки преглед

Во нашата клиника ги нудиме следните услуги

 • Лекарски кардиолошки преглед

 • Холтер мониторинг

 • Ехо на срце / Ехо-кардиографија

 • Коронарен стрес тест

 • Колор доплер

 • Електрокардиограм(ЕКГ)

Термини може да се закажат на телефонските броеви
Штип 032/380-833
Струмица 034/322-833

Ехокардиографија

Ехокардиографскиот преглед спаѓа во групата на т.н неинвазивни методи, кои покрај познавањето на анатомските структури на срцето бараат и одредено искуство и умешност во насочување на ултразвучниот зрак, односно сондата кон одредени структури на срцето или крвните садови.

Имено, доколку ултразвучниот зрак наиде на друго ткиво/коска на патот кон срцето, белите дробови/сликата стануваат нејасни. Затоа се користат одредени места/„прозорци“/ на градниот кош од кои ултразвучниот зрак може да се насочи кон срцето. Прегледот се врши со специјална сонда која се поставува и се движи преку предниот ѕид на градниот кош, а овој метод професионално се нарекува трансторакален ултразвук на срцето.

Методот е неинвазивен, безболен, не е потребна посебна подготовка пред прегледот, нема штетни ефекти и може да се примени уште во најраната возраст од животот.

Ехокардиографијата може да открие бројни патолошко-анатомски и функционални нарушувања кои може да се занемарат или само да се навестат со други методи.

Ехокардиографијата е од особена важност во следењето на еволуцијата на многу болести и ефектите од применетата терапија, но и во донесувањето навремена одлука за хируршки третман на одредени срцеви заболувања при проценката на физичката способност, односно физичката активност на пациентите во одредени CVD болести.

Коронарен стрес тест

Ергометрискиот стрес ехокардиографски тест е неинвазивна дијагностичка метода за откривање на коронарна болест. Во споредба со класичниот ергометриски тест, т.е. тест за оптоварување, во кој се следат само промените на ЕКГ, стрес ЕХО тестот дава посигурна дијагноза, бидејќи директно ја следи работата на срцето, односно контрактилноста, во текот на целиот тест.

 • Да се ​​разјасни причината за болката во градите

 • Кога наодот на стандарден тест за вежбање е нејасен

 • Кај пациенти со блокада на левата гранка кај кои постои сомневање за коронарна болест

 • Кај пациенти по срцев удар

 • Кај пациенти по операција на бајпас или имплантација на стент

На пациентот прво му се прави ултразвук на срцето и се снима додека мирува, а се мери и крвен притисок. Потоа се врши УС на срцето при физички напор, односно додека пациентот „вози“ на легнат велосипед, при што цело време се снима ЕКГ. Обично, снимањето на срцето на САД започнува кога пулсот на пациентот се приближува до т.н субмаксимално ниво. Крвниот притисок се мери секоја минута за време на тестот и во периодот на одмор по тестот (обично до 5-тата минута одмор).

Холтер мониторинг

Холтер мониторингот на ЕКГ е неинвазивна дијагностичка процедура, односно посебна процедура за следење на срцевата активност во текот на 24 часа.

Доколку на еднократното снимање на ЕКГ не евидентираме патолошки запис, а врз основа на прегледот и поплаките се сомневаме дека има нарушувања на ритамот, тогаш се прави Холтер ЕКГ, односно се вградува апарат кој обично се носи 24 часа на ден и се снима. ЕКГ за време на нормални дневни активности и за време на спиењето.Кога ЕКГ се снима 24 часа на ден во дневна рутина, активности, на работа, стрес и сон, се добива реална слика.

Холтер мониторинг се прави во случај на:

 • Сомнеж за нарушување на срцевиот ритам (аритмија) или паузи во работата

 • Кризи на свеста

 • Вртоглавица

Холтерското снимање на ЕКГ се врши со поставување на електроди на градите на пациентот, кои се поврзани со мал уред, кој обично се носи околу појасот. Самиот уред, малку поголем од мобилен телефон, цело време го снима електрокардиограмот (ЕКГ) на пациентот, обично во период од 24 часа. Додека го носи холтерот, пациентот ги извршува вообичаените дневни активности и ги запишува во дневникот на активности. Во дневникот на активности, пациентот треба да ги запише и нарушувањата што ги има додека го носи овој уред (на пр. „прескокнување“, „палпитации“, болка во градите итн.)

Колор доплер на каротидни артерии

Ултразвукот на каротидните артерии, исто така познат како доплер во боја на каротидните артерии или каротиден дуплекс, е безболен, безбеден тест кој користи звучни бранови за да направи слики од внатрешноста на вашите каротидни артерии. Со користење на техника на доплер ултразвук, вашиот давател на здравствена заштита може да види колку добро вашата крв патува низ вашите две каротидни артерии, кои носат крв до вашиот мозок.
Колор доплер на крвните садови на вратот се прави по препорака на лекар кога е потребно да се погледнат каротидните артерии и да се пронајдат згрутчување на крвта или наслаги (наслаги на маснотии и холестерол) на ѕидовите на каротидните артерии. Овие гореспоменатите наслаги може да го ограничат и на крајот да го блокираат протокот на крв во мозокот, лицето и вратот. Запушената каротидна артерија може да предизвика мозочен удар, па јасно е колку е важен овој вид на преглед за да се спречат одредени компликации и сериозни здравствени состојби.

 • Пациентот имал операција за стеснување на артеријата

 • Потребен е преглед за стент во каротидната артерија

 • Пациентот бил пратен на периодични контроли, бидејќи при претходниот преглед артеријата била тесна

 • Присутен е висок крвен притисок или висок холестерол

 • Доживеан е мозочен удар или минлив исхемичен напад

Електрокардиограм (ЕКГ)

Електрокардиограмот му овозможува на кардиологот да дијагностицира голем број срцеви нарушувања и патологии, вклучувајќи:

 • аритмии: промени во срцевиот ритам: срцето чука нередовно, премногу бавно или пребрзо. Дијагнозата на аритмии е многу важна, бидејќи тие често се асимптоматски и можат да доведат до срцев застој и ненадејна смрт;

 • исхемија и/или инфаркт: ЕКГ може да открие срцева катастрофа предизвикана од намалување на протокот на крв во срцето (исхемија) предизвикана од стеснување на коронарната артерија, што може да доведе до миокарден инфаркт (смрт на срцево ткиво);

 • вродени или стекнати промени и физички нарушувања на срцевите шуплини, како што се валвулопатии, вентрикуларна хипертрофија, проширени кардиомиопатии, итн.

 • електролитни нарушувања: вишок или недостаток на концентрација на електролити во крвта, што доведува до промена на срцевиот ритам;

 • токсични ефекти на одредени лекови: што може да предизвика оштетување на срцевиот мускул.

ЕКГ, исто така, овозможува евалуација на функционирањето на пејсмејкерите и другите внатрешни уреди како што се имплантабилни дефибрилатори.